Välkommen till Agell Advokatbyrå

Agell Advokatbyrå AB grundades år 2017 av advokat Martin Agell. Syftet är att vara en nischbyrå med högt utvecklad specialistkompetens inom arbetsrätt, tvister, konfliktlösning och arbetsmiljörätt.

Agell Advokatbyrå företräder arbetsgivare, företag, myndigheter, organisationer samt arbetstagare. Varje klient ska erhålla adekvat rådgivning utifrån sitt specifika behov.

Byråns arbete kännetecknas av engagemang, noggrannhet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Att anlita advokat ska skapa ett mervärde för klienten.

Kontakt

Kontakta mig gärna om du har frågor.

Kontakt Kompetens