Kompetens

Martin Agell: Efter domstolstjänstgöring i mitten av 1990-talet har jag sedan år 1999 arbetat med arbetsrätt. Åren 1999-2002 arbetade jag som arbetsrättsjurist inom Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och dess förbund. Under åren 2002-2005 arbetade jag vid en nischbyrå för arbetsrätt och företrädde olika parter i Arbetsdomstolen och tingsrätter. Mellan år 2005 och 2017 var jag ansvarig för arbetsrätten vid två större affärsjuridiska advokatbyråer, senast i nära 10 år vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Jag sysslade då bl.a. med tvister enligt lagen om anställningsskydd, företagshemlighetslagen, mål om arbetsmiljöbrott och företagsbot samt företagsöverlåtelser. Jag anlitas som skiljeman. Jag arbetar på svenska, engelska och tyska.

Agell Advokatbyrå åtar sig uppdrag inom hela det arbetsrättsliga området

  • Rådgivning inom svensk eller internationell arbetsrätt såsom uppsägningar och omstruktureringar enligt lagen om anställningsskydd, företagsöverlåtelser, utarbetande av anställningsavtal och konkurrensklausuler, stöd i anställningsärenden, diskriminering, fackliga frågor och arbetstagarinflytande.
  • Uppdrag som ombud i arbetstvister, som försvarare och ombud i mål om arbetsmiljöbrott och företagsbot.
  • Företagsanpassad utbildning och kurser inom arbetsrätt och HR.
  • Allmänt stöd och bollplank åt HR-avdelningar.